JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND 2021.

HIRDETMÉNY
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND


A koronavírus elleni védekezés hatékony megszervezése érdekében intézményünkben a következő
eljárásrend lép életbe 2021. november 16-tól:
 Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
tanuló látogathatja. Az oktató – nevelő munkában valamint az intézmény működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint,
panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén
dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
A szülőt értesítjük, akinek azonnal haza kell vinnie gyermekét. A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással (kórházi zárójelentéssel) térhet vissza. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni.
 A szülő köteles az iskolavezetést értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus
gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 A tanítási órákon kívül az intézményben kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése.
 Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét.
 Étkezések előtt és után valamint illemhely használata után mindenkinek alaposan meg kell
mosni vagy fertőtleníteni kell a kezét.
 Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!
 Az osztályoknak a kijelölt idősávban kell ebédelni.
 Étkezéskor tilos összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyérszeleteket.
 Ügyelni kell a termek tisztaságára és a folyamatos vagy gyakori szellőztetésre.
 Tízórainál és uzsonnánál papírtörlőt valamint saját ivókulacsot kell használni.
 A reggeli sorakozókor és az udvari szünetben az alsó tagozatos tanulóknak a sportpályán, a
felső tagozatos tanulóknak pedig a főbejárattal szembeni udvaron kell tartózkodni. Az alsó
tagozatnak a hátsó, a felső tagozatnak a főbejáratot kell használni.
 Minden művészeti iskolás saját maga felel a hangszere higiéniájáért és
tisztításáért/fertőtlenítéséért.
 Az iskola épületében kizárólag az intézmény dolgozói és a tanulói jogviszonnyal rendelkező
gyermekek tartózkodhatnak. Rendkívüli ügyintézés esetén a szájmaszk használata és az
azonnali kézfertőtlenítés kötelező.
 Magyarország a koronavírus ellen elsősorban oltással védekezik. Mivel már a 12. életév
betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra, vagy egész
feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint az általános iskola 1-6
évfolyamán történik. Természetesen a fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem
látogathatja az intézményt.


Az intézkedések mindannyiunk védelmét szolgálják! Megértésüket és türelmüket köszönjük!


Alsózsolca, 2021. november 15.


Nagyné Tóth Zita
intézményvezető

Scroll to Top