Járványügyi eljárásrend – 2020. október 1-től

A koronavírus elleni védekezés hatékony megszervezése érdekében intézményünkben a következő módosított eljárásrend lép életbe 2020. október 1-től az EMMI intézkedési terve alapján.

 • A Herman Ottó Általános Iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktató – nevelő munkában valamint az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Október 1-jétől kötelező a tanulók és a foglalkoztatottak testhőmérsékletének mérése az intézménybe lépéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A testhőmérséklet mérést reggel az ügyeletes nevelő, napközben a portás végzi.
 • A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. Egyúttal értesítjük az iskolaorvost és a szülőt. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A szülő köteles az iskolavezetést értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban COVID-19 fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés van.
 • A tanítási órákon kívül az iskola egész területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Az osztálytermekben, amennyiben megoldható gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A csoportbontásos és szaktantermi óráktól eltekintve minden osztálynak a saját tantermében tartjuk meg a tanítási órákat.
 • Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét.
 • Étkezések előtt és után valamint illemhely használata után mindenkinek alaposan meg kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezét. Kéztörlésre papírtörlőt kell használni!
 • Köhögési etikett: papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni. Ezután alaposan kezet kell mosni vagy kézfertőtlenítést kell végezni.
 • Tanítványaink kizárólag a kijelölt idősávban ebédelnek. Étkezéskor tilos összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyérszeleteket.
 • Ügyelni kell a termek tisztaságára és a folyamatos vagy gyakori szellőztetésre.
 • Tízórainál és uzsonnánál papírtörlőt valamint saját ivókulacsot kell használni.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben is, ezért alsó tagozaton a gyerekeknek az osztályteremben, felső tagozaton pedig az öltözőkben kell öltözni.
 • A reggeli sorakozókor és az udvari szünetben az alsó tagozatos tanulóknak a sportpályán, a felső tagozatos tanulóknak pedig a főbejárattal szembeni udvaron kell tartózkodni. Az alsó tagozatnak a hátsó, a felső tagozatnak a főbejáratot kell használni.
 • Minden művészeti iskolás saját maga felel a hangszere higiéniájáért és tisztításáért/fertőtlenítéséért.
 • Az iskola épületében kizárólag a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.
 • Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus és telefonon történő megoldásokat részesíti előnyben.
 • Ügyintézés esetén a szájmaszk használata és az azonnali kézfertőtlenítés kötelező.
 • Intézményünkben a felületfertőtlenítés folyamatos.
 • TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁRA HITELES FORRÁSOKAT HASZNÁLJUNK! www.kormany.hu; www.oktatas.hu; www.nnk.gov.hu

Jelen intézkedési terv visszavonásig (esetleges módosításig) marad érvényben, melyről az érintetteket tájékoztatjuk.

Alsózsolca, 2020. október 01.

Nagyné Tóth Zita

 intézményvezető