TÁJÉKOZTATÓ A HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉRŐL

Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséről

Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján szervezzük az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-oktatást.

A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban, a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan 2024. március 13-án 08:00 – 10:00 óra között van lehetősége a szülőnek tájékozódni a helyi egyházi képviselőknél.

A törvényi előírások értelmében szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika oktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek a beiratkozás időpontja. Ezt követően a hit-és erkölcstan oktatást választók számára adatvédelmi szülői tájékoztatót adunk át.

Iskolánkban az alábbi egyházak és képviselőik vesznek rész a hit-és erkölcstan oktatásban:

 Egyházak megnevezése:Székhely:Képviselő neve:
Alsózsolcai Római Katolikus Egyház3571 Alsózsolca, Szabadság u. 29.Barcziné Ondo Szilvia
Alsózsolcai Református Egyház3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 150.Alexa Gábor
Alsózsolcai Metodista Egyház3571 Alsózsolca, Wesley János u. 1.Erdei-Nagy László

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Scroll to Top