Madarak és fák napja 2023.

Ebben a tanévben is május 10-én rendeztük meg a Madarak és a fák napját. Az iskola tanulói osztályonként, 4 állomáson mérhették össze tudásukat. 1. állomáson madarakat ábrázoló kép kirakás és megnevezés volt a feladat,2. állomáson madárhang felismerés történt,3. állomáson falevelekhez kellett társítani a hozzájuk tartozó fákat,4. állomáson madarakkal és fákkal kapcsolatban kellett szólásokat, mondásokat gyűjteni. Az alsó és felső tagozat osztályainak teljesítményét külön értékeltük,és a legeredményesebben teljesítőket külön jutalmaztuk is.