Pelsőci testvériskolai kapcsolat

A tavaszi időszakban több alkalommal is találkoztunk és közös programokat szerveztünk a Pelsőci Dénes György Alapiskola tanulóival, tanáraival.

Alsózsolcán: A Poetry Show, idegen nyelvi szavalóversenyünkre 12 tanuló és kísérőik érkeztek Szlovákiából, és vettek részt a versenyen.

Az Alapítványi bálra négy felnőtt fogadta el a meghívásunkat és szórakozott együtt velünk a bálon.

Együtt játszottunk, játszva – tapasztalva tanultunk a DÖK-i napon is, majd emlékeztünk meg a 102. Trianoni békeszerződésről.

Pelsőcön: Iskolánk két tanulójával vettünk részt a Dénes György projektnapon Pelsőcön. Az író születésének 99. évfordulóján, verseket mondtak, versekhez illusztrációt rajzoltak, megzenésített verset énekeltek a gyerekek.

Az iskolában 15 település gyermekei tanulnak, akik prezentációkat készítettek szülőfalujuk értékeit és szépségeit bemutatva.

Megkoszorúztuk Dénes György, gyermekversíró emléktábláját a településen és ellátogattunk a sírjához.

„Ez a nap arról szólt, amit szeretünk: a szép szóról, dalról és képről, az alkotó emberről, a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és a szeretetről, mert ezek adnak erőt nekünk, hogy jó emberekké váljunk” – fogalmazott Máté Eleonóra a pelsőci Dénes György Alapiskola igazgatója.