Köszöntő

Kedves Szülők és Diákok! Tisztelt Látogató!


Sok szeretettel köszöntöm az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola honlapján! Intézményvezetőként fontosnak tartom az iskola életének
megismertetését és a nyilvánosság biztosítását. Weboldalunkon tájékozódhatnak az
intézményünkben folyó színvonalas pedagógiai munkánkról, a tanórai és a tanórán
kívüli tevékenységeinkről. Betekintést nyerhetnek a boldogságóráink pillanataiba, a
hétköznapjainkba, az eseménynaptárunkba, elolvashatják Öko-híreinket, az iskola
alapdokumentumait és a pályázatait is.
Az érdeklődők egy olyan intézmény életébe pillanthatnak be, ahová szívesen járnak a
gyerekek, hiszen biztonságot, törődést és szeretetet éreznek. Ahol minden tanuló az
életkori sajátosságainak és képességeinek megfelelően fejlődhet, ahol jó tanulni és
tanítani, ahol éppolyan fontos a tehetséggondozás, mint a felzárkóztatás, ahonnan
végzős diákjainkat versenyképes tudással bocsájtjuk útjukra.
Az általános iskolában tanítványaink már első osztálytól óratervi keretben vesznek
részt az angol nyelvi és a képességfejlesztő sakk órákon. 3. osztálytól az informatikai
alapismeretek birodalmába vezetjük be tanulóinkat. Alsó tagozatosaink
problémamegoldó gondolkodásának, játékintelligenciájának fejlődését a
szivacskézilabda oktatásával támogatjuk. A 2021/2022-es tanévtől elindított LEGO
szakkörön az érdeklődő gyerekek megismerkedhetnek a mérnöki gondolkodás és a
kódolás alapjaival valamint beléphetnek a felfedezések rejtelmes világába. A
művészeti iskolában a zeneművészeti és táncművészeti ágon a növendékek jóízlését,
kulturáltságát és sikerét növeljük. Büszkén viseljük az ÖKO iskola és a Boldog iskola
címet.
További információk eléréséhez a honlapunkon jó böngészést kívánok! Keressenek
bennünket Facebookon is!

Nagyné Tóth Zita
intézményvezető