Köszöntő

Kedves Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján.

Célunk, hogy tájékoztatást adjunk az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról, pedagógiai és szabadidős programjairól. Továbbá közérdekű és hasznos információkkal szolgáljunk a tanévvel kapcsolatos aktualitásokról. Iskolai történéseinket a közösségi oldalunkon (Facebook) is követheti.

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1965-ben nyílt meg az alsózsolcai gyerekek előtt, mint alapfokú nevelési – oktatási intézmény. Majd 1996-ban többcélú intézménnyé vált: általános iskola és alapfokú művészetoktatási iskola lett. 1993. júniusában vette fel a híres természettudós, polihisztor, politikus Herman Ottó nevét.

Nevelő – oktató munkánk alapvető feladata az alapkészségek megszilárdítása, a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése a különböző iskolai tevékenységek megszervezésével. A ránk bízott gyerekekből szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni.

Nevelőtestületünk kiemelt feladatának tekinti a tehetséges tanulók továbbfejlesztését.
Biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét is.
Törekszünk arra, hogy a szülők igényeit minél jobban figyelembe vegyük. Évek óta eredményesen folyik az angol nyelv emelt szintű oktatása a felső tagozatban. Fontosnak tartjuk az informatikai képzést, és azt is, hogy a művészetek terén és a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak.

A szülői, civil szervezetekkel, iskolánk fenntartójával és működtetőjével a minél teljesebb körű együttműködés kialakítására törekszünk.

Jó böngészést kívánok!

Tisztelettel: Nagyné Tóth Zita
intézményvezető